Actuele zaken

Getroffen door coronamaatregelen? Vraag Tegemoetkoming Vaste Lasten aan

Bepaalde sectoren worden door de coronamaatregelen extra getroffen. Ondernemingen uit deze sectoren komen mogelijk in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (hierna: TVL). De aanvraag voor de TVL Q1 2021 is voor mkb-bedrijven mogelijk vanaf 15 februari tot 18 mei
2021 17.00 uur. Op 27 mei 2021 is aangekondigd dat ook in het derde kwartaal 2021 TVL aangevraagd kan worden.

Voor grote bedrijven is de aanvraag voor de TVL Q1 2021 opengesteld vanaf 10 mei 12.00 uur tot 10 juni 2021 17:00 uur. De TVL is bedoeld als tegemoetkoming voor de vaste lasten. Voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 en 1 april tot en met 30 juni 2021 2020 krijgen bedrijven bij een omzetverlies van meer dan 30% een tegemoetkoming van minimaal € 1.500 en maximaal € 550.000 voor hun vaste lasten. Voor niet-MKB ondernemingen kan dit voor het eerste kwartaal 2021 oplopen tot maximaal € 600.000 en voor het tweede kwartaal zelfs naar €1.200.000. Voor land- en tuinbouwbedrijven bedraagt de maximale tegemoetkoming € 225.000 en voor visserijbedrijven € 270.000. Van de vaste lasten wordt in Q1 85% en in Q2 100% gecompenseerd. De voorwaarden van maximaal 250 werknemers geldt in deze periode niet. De referentieperiode voor het omzetverlies is het eerste kwartaal 2019 respectievelijk het tweede kwartaal 2019 (en dus niet 2020). De minimale TVL bedraagt € 1.500.

Voor het eerste kwartaal 2021 wordt de opslag van het vastelastenpercentage in de TVL (de voorraad vergoeding detailhandel) verhoogd van 5,6% naar 21% met een maximum van €300.000. Ondernemers uit de reisbranche die aan de voorwaarden voldoen kunnen gebruik maken van de Eenmalige Opslag voor Annuleringskosten Reizen (een eenmalige opslag van 3,4% op het vastelastenpercentage tot maximaal 130.000 euro). Ondernemers in land- en tuinbouw kunnen een opslag krijgen voor speciale kosten, zoals diervoeding, gewassenbescherming en (plant)verzorging (een eenmalige opslag van 21% op het vastelastenpercentage).Voor starters in de periode tot 30 juni 2020 komt een aparte startersregeling.

Ondernemers uit de evenementenbranche die aan de voorwaarden voldoen konden vanaf 18 februari 12:00 uur tot 18 maart 17:00 uur een aanvraag doen voor de Evenementenmodule Q4 2020. De ondernemer ontvangt 33,3% van de TVL subsidie in de zomer van 2020, met een minimum van 750 euro en maximum van 16.667 euro. De Evenementenmodule Q1 2021 kan aangevraagd worden vanaf 26 april om 12:00 uur tot en met 26 mei 2021 (17:00 uur).

De aanvraag voor de TVL Q1 2021 was voor mkb-bedrijven mogelijk vanaf 15 februari 2021 tot 18 mei 2021 17.00 uur. Ondernemers die eerder gebruik konden maken van de TVL-regeling konden vanaf dat moment een aanvraag indienen. De laatste wijzigingen in de TVL zoals bijvoorbeeld de openstelling voor grotere bedrijven, verlaging van de vaste lastendrempel naar € 1.500, verhoging van het subsidiepercentage naar 85% en de opslag voor detailhandel en reisbranche worden echter niet meteen in de berekening meegenomen, maar na goedkeuring door de Europese Commissie door middel van een (extra) voorschot uitbetaald. Na goedkeuring door de Europese Commissie kunnen nu ook grotere bedrijven de TVL aanvraag doen. Voor grote bedrijven is de
aanvraag voor de TVL Q1 2021 opengesteld vanaf 10 mei 12.00 uur tot 10 juni 2021 17:00 uur. Voor de andere kwartalen is nog niet bekend vanaf welke datum de aanvraag mogelijk is. In verband met de verlaging van de vaste lastendrempel kunnen ondernemers met vaste lasten tussen € 1.500 en € 3.000 nu voor het eerst de TVL kunnen aanvragen. Dat is nieuw voor de TVLperiodes voor het 1 en 2 kwartaal (TVL Q1 2021 en TVL Q2 2021). Op 31 maart wordt gestart met het afhandelen van de aanvragen.

Waren uw feitelijke activiteiten op 15 maart 2020 anders dan uit de inschrijving in het handelsregister blijkt? En kunt u dit voldoende aantonen? Dan kunt u vanaf Q1 2021 TVL krijgen op basis van deze feitelijke activiteiten. Hiervoor moet u een beroep doen op de hardheidsclausule. Op 27 mei 2021 is aangekondigd dat ook in het derde kwartaal 2021 TVL aangevraagd kan worden. De TVL Q2 2021 opent in de tweede helft van juni 2021. Bij TVL Q2 2021 wordt het mogelijk als referentieperiode te kiezen uit twee verschillende kwartalen, Q2 2019 of Q3 2020. Het kabinet heeft besloten om de TVL voor het 2e kwartaal van 2021 uit te breiden. Het subsidiepercentage stijgt naar 100% (dit was 85%).

Nieuw is dat ondernemers die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel vanaf 31 mei 2021 een aanvraag kunnen indienen voor steun bij het betalen van hun vaste lasten. De regeling is bedoeld voor mkb’ers en zzp’ers met een vestigingsadres anders dan hun woonadres. De TVL voor startende ondernemers wordt vanaf het tweede kwartaal van 2021 in de algemene TVL-regeling opgenomen.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via info@vzaw.nl of 06-47847140.