Administratiekantoor van Veen | Utrecht

Bedrijfsinformatie

VZ Administratie & Winstadvisering, sinds januari 2018 gecertificeerd NOAB lid, staat door zijn kleinschaligheid dicht bij de ondernemer en werkt met vaste, scherpe tarieven.

Wil je jouw onderneming financieel gezond en winstgevend maken? Geen slapeloze nachten over je financiën? Aan de hand van de cijfers neem je voortaan de juiste beslissingen op de juiste momenten. Vaste tarieven zijn ook echte vaste tarieven, dus inclusief eerste lijn advisering, belastingaangiftes en complete verzorging van jouw administratie.

Momenteel werken wij voor 64 klanten in diverse branches en beroepen.

Wij laten je op een simpele manier zien wat er administratief binnen jouw bedrijf plaatsvindt en mogelijk is. Hierdoor krijg je grip op de financiën en is adequate sturing mogelijk. Persoonlijk contact en kennis van jouw bedrijf en de personen hierachter zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

Transparant, persoonlijk en klantgericht

De werkwijze van VZ Administratie & Winstadvisering is transparant, persoonlijk en bovenal klantgericht met een hoge servicegraad.

  • Als administratiekantoor staan we dicht bij de ondernemer en zijn of haar onderneming
  • U heeft een vast contactpersoon die u adviseert en eens per kwartaal de financiën met u doorneemt en zorgt voor de juiste begeleiding
  • VZ Administratie & Winstadvisering is een kleinschalig kantoor in Utrecht, die tegen vaste prijzen werkt. Dus geen uurtje/factuurtje.

Om dit te kunnen realiseren staan we dicht bij de klant. De boekhoudkundige verwerking van uw administratie hebben wij zo efficiënt mogelijk ingericht binnen ons boekhoudsysteem Twinfield. Door een automatische koppeling met onze Infine Software rapportage systeem zijn wij in staat om u snel te kunnen voorzien van de tussentijdse rapportages en de jaarrekening van uw onderneming.

Ons fiscale softwaresysteem van UNIT4 Fiscaal Gemak zorgt voor de fiscale afhandeling met de belastingdienst. Zo betaald u nooit teveel en maakt u gebruik van alle fiscale voordelen en mogelijkheden.

Vaste prijsafspraak met garantie

VZ Administratie & Winstadvisering is duidelijk over de tarieven. Wij geven de voorkeur aan een vaste prijsafspraak. Het tarief is inclusief “eerste lijn” vragen. Dit zijn vragen waar een direct antwoord op kan worden gegeven. Als er onverhoopt navraag gedaan moet worden, dan zullen wij van te voren aangeven, als deze kosten in rekening gebracht gaan worden.

“Vaste prijsafspraak met garantie”
Voor de verwerking van uw administratie geven wij van te voren een tarief per periode af. Zo weet u waar u aan toe bent. In onze offerte leest u exact welke werkzaamheden wij periodiek voor u verrichten. Indien wij uw administratie in minder tijd kunnen verwerken dan ingeschat, dan ontvangt u het verschil terug.

Als uw administratie qua volume gaat toenemen, treden wij eerst met u in overleg, alvorens onze prijzen aan te gaan passen.

Facturatie op nacalculatie basis

Facturatie op nacalculatie basis
Mocht u toch de voorkeur hebben om te betalen op basis van bestede uren, dan sturen wij u gewoon een factuur op basis van daadwerkelijke uren maal het geldende tarief. Het tarief is afhankelijk van de werkzaamheden. De werkzaamheden zijn veelal gekoppeld aan de volgende diensten:

  • Verwerking
  • Beoordeling
  • Rapportage en aangiften
  • Advisering

VZ Administratie & Winstadvisering, hierna te noemen het kantoor, gevestigd te: 3522 KG Utrecht, Giessenplein 77, is een administratiekantoor in de ruimste zin van het woord.

In de NOAB Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder de begrippen:

  • Het kantoor: VZ Administratie & Winstadvisering
  • Opdrachtgever: de wederpartij van VZ Administratie & Winstadvisering
  • Opdracht: de in onderling overleg tussen de opdrachtgever en het kantoor te bepalen werkzaamheden die door het kantoor verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder zulks dient te geschieden.

Voor de volledige weergave van onze NOAB Leveringsvoorwaarden, klik hier >

Datum inschrijving: 26 mei 2010
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 50015095
BTW-nummer: NL119061193B01

IBAN-nummer: NL41KNAB0255598920
t.n.v. VZ Administratie & Winstadvisering