Is je bedrijf in Nederland gevestigd en is je belastbare omzet niet hoger dan € 20.000,- per kalenderjaar? Dan kunt u vanaf 2020 gebruikmaken van de nieuwe kleineondernemersregeling, en hoeft u geen btw-aangifte meer te doen. De huidige kleineondernemersregeling is alleen voor natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen. Vanaf 2020 kunnen ook rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en bv’s, gebruikmaken van de nieuwe kleineondernemersregeling.

Als ik kies voor de nieuwe regeling – wat zijn de gevolgen?

  • U doet geen btw-aangifte meer.
  • U brengt geen btw meer in rekening bij klanten.
  • U kunt de btw die andere ondernemers bij u in rekening brengen, niet meer aftrekken of terugvragen van de Belastingdienst.
  • U moet uw omzet wél bijhouden in uw administratie.
  • Vanaf het moment dat u deelneemt aan de nieuwe kleineondernemersregeling, geldt de vrijstelling voor ten minste 3 jaar.

Kan ik me al aanmelden voor de nieuwe kleineondernemersregeling?

Aanmelden kan vanaf 1 juni 2019. Met een formulier dat dan op de site van de Belastingdienst staat. Wilt u vanaf 1 januari 2020 gebruikmaken van de regeling? Zorg dan dat uw aanmelding vóór 20 november 2019 bij ons binnen is. Hebt u nu een ontheffing van administratieve verplichtingen voor de btw? Dan hoeft u zich niet zelf aan te melden. Wij melden u automatisch aan voor  de vrijstelling. U ontvangt hierover van ons een aparte brief. Daarin leest u ook wat u moet doen als u níet gebruik wilt maken van de vrijstelling.

En als ik nu gedurende het jaar de omzetgrens van € 20.000,- wel ga overschrijden.

Het kan gebeuren dat u in de loop van een jaar een dusdanig hoge omzet genereert, dat u boven de omzetgrens uitkomt. In dat geval voldoet u bij het verrichten van de prestatie waarmee u de grens overschrijdt niet meer aan de fiscale voorwaarden. Dit betekent dat alle leveringen en diensten die u verricht na die overschrijding plus de prestatie waarmee u de grens overschrijdt zelf, niet langer onder de vrijstelling vallen. Vanaf dat moment gaan de normale btw-regels gelden en bent u ook verplicht op de normale wijze btw-aangifte te doen. Op dat moment moet u ook de inspecteur verzoeken om uitgenodigd te worden tot het doen van aangifte. Ook moet u vanaf dan weer volledig voldoen aan uw administratieve verplichtingen.