Natuurlijk ga je weleens met klanten of relaties buiten de deur een hapje eten of een kop koffie doen in verband met een zakelijk overleg. Hoe ga je gaat de belasting daar mee om?
De specifieke regels voor de inkomstenbelasting en btw zijn als volgt.

Eten en drinken voor jezelf
Dat is heel eenvoudig. Het eten en drinken dat je zelf nuttigt en waar geen zakelijk belang tegenover staat, zijn privékosten. Dit geldt zowel voor de inkomstenbelasting als voor de omzetbelasting. Het eten dat je nuttigt tijdens je werk is ook gewoon privé.

Wanneer is er een zakelijk belang?
In verband met een zakelijke bespreking of in het kader van relatiebeheer heb je een diner dan zijn dat zakelijke kosten. Eet je in een horeca aangelegenheid dan zijn de kosten voor het eten en drinken voor 80% aftrekbaar. Er is een mogelijkheid om 100% van de kosten in aftrek te brengen, dan moet je echter wel € 4.500,- (2018) bij de winst van je onderneming optellen. Dit wordt pas interessant als het totaal aan beperkt aftrekbare kosten op jaarbasis (2018) meer dan €22.500,- bedraagt.

En de btw?
Helaas de btw op eten en drinken is niet aftrekbaar. Deze niet-aftrekbare btw mag je wel opvoeren als kosten wanneer er sprake is van een zakelijk belang.

Aandachtspunten:

  1. Je moet het zakelijk karakter wel kunnen aantonen. Zet hiervoor op de bon/factuur met wie (naam en bedrijfsnaam) je gegeten hebt en wat de reden van het etentje is geweest.
  2. Buitensporige kosten zullen bij een controle meteen de argwaan bij de controleurs oproepen. Het is dan ook van belang dat de kosten in verhouding staan tot het nut dat die kosten hebben voor je bedrijf. Argwaan van de controleurs willen we liever niet. Je moet de zakelijkheid ervan kunnen aantonen.